Uw producten retourneren?

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Een deel retourneren
Indien u slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres is

Eemweg 2-4
5215HR Den Bosch

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uw bestelling annuleren

Het annuleren van een bestelling is kosteloos, zolang deze nog niet is verstuurd. Annuleert u de bestelling nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren.
Indien Brandpreventiewinkel uw betaling al heeft ontvangen, dan storten wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u retour. De gemaakte verzendkosten voor de retourzending zijn dan voor uw rekening (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

Retouradres Brandpreventiewinkel

Brandpreventiewinkel
Eemweg 2-4
5215 HR ‘s-Hertogenbosch

service@brandpreventiewinkel.nl

30 dagen bedenktijd

Als consument heeft u bij Brandpreventiewinkel een afkoelingsperiode van 30 dagen. U kunt uw product binnen deze 30 dagen aan ons retourneren, ingaande op de dag van levering.

Let er bij het retourneren op dat het product ongebruikt en in de – indien redelijkerwijs mogelijk – originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd wordt. Bij eventuele beschadigingen kunnen wij een waardevermindering bij u in rekening brengen.

Zakelijk Retourneren

Wanneer u als bedrijf, stichting, school of overheid een artikel wilt retourneren, dient u dit binnen 14 dagen na levering bij ons aan te melden via het retourformulier op de website. Onze afdeling retouren beoordeelt uw retouraanvraag en informeert u per e-mail of deze aanvraag wordt geaccordeerd.

Als u zelf een vergissing heeft gemaakt of u heeft zich bedacht, dan verzoeken wij u dit te melden binnen 14 dagen na levering via het retourformulier. Onze afdeling retouren beoordeelt uw retouraanvraag en informeert u per e-mail of deze aanvraag wordt geaccordeerd. Wanneer het akkoord is en wij hebben het artikel goed ontvangen in ons magazijn, krijgt u het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen gecrediteerd.
Brandpreventiewinkel hanteert 10% magazijn- en handelingskosten voor goederen met een minimale retour waarde van 50 euro excl. BTW. U dient zelf de goederen op te sturen.

Bankrekeningnummer

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij uw bankrekeningnummer nodig (IBAN). Klanten uit België dienen het IBAN én BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Brandpreventiewinkel heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude omtrent terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan u terugbetaald

Heeft u een klacht?

Voor Brandpreventiewinkel is veiligheid en service het belangrijkste speerpunt. Heeft u onverhoopt toch een klacht over de geleverde producten of onze service? Meld uw klacht aan service@brandpreventiewinkel.nl en u ontvangt binnen 14 dagen een passend antwoord van ons.

Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen via het Europees ODR Platform. U kunt zich ook wenden tot de geschillencommissie van geschillencommissie van Thuiswinkel Waarborg.

Garantie

  • Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet
    doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.
  • Onze garantie dekt alleen fabricagedefecten.
  • Naast de wettelijke garantie bieden de fabrikant vaak een langere fabrieksgarantietermijn. De fabrieksgarantie staat bij elke artikel vermeldt.
  • De garantie is ongeldig als het defect (op welke wijze dan ook) door verkeerd gebruik, verwaarlozing en vervalsing of onjuiste afstellingen is veroorzaakt. Het is ongeldig wanneer onbevoegde personen wijzigingen of reparaties uitvoeren.